รายชื่อและกำหนดการสอบวัดความรู้ IABSRT ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า)

กำหนดสอบวัดความรู้ IABSRT ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง 092 257 5985

****สิ่งต้องนำมาให้วัน สอบ****
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ดินสอ 2 2B
3. ยางล บ
4. กบเหลาดินสอ
5. ปาก กาสีน้ำเงิน

หลักสูตร MIIA (Medical Imaging Information Administration)
สอบวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 สอบเวลา 9.00-10.30 น.

หลักสูตร Computed Tomography for Technologist
สอบวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 สอบเวลา 11.00-122.30 น.

หลักสูตร MRI Magnetic Resonance Imaging for Technologist)
สอบวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 สอบเวลา 13.00-14.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นี่ <download>

66-IABSRT-namelist-01