เตรียมพบกับ TSRT webinar ในหัวข้อ StarGuide Next Generation SPECT/CT: General purpose and Theranostic

เตรียมพบกับ TSRT webinar 🎉🎉🎉
✨️ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท GE HealthCare ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง Education webinar
✨️ หัวข้อ StarGuide Next Generation SPECT/CT: General purpose and Theranostic
🗓 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
⏰️ เวลา 20:00 น.
💎 สนับสนุนการศึกษาโดยบริษัท GE Healthcare
สามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Zoom
✅ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง RTCE 1 คะแนน โดยกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอพิจารณาคะแนน