เตรียมพบกับ TSRTxSiemens Webinar ในหัวข้อ EP1: Intelligent SPECT/CT imaging with automated workflows and AI 25 ตค 66

เตรียมพบกับ TSRTxSiemens Webinar ในซีรีย์ Molecular Imaging Academy หัวข้อ EP1: Intelligent SPECT/CT imaging with automated workflows and AI

Speaker: Misty Long
Siemens Medical Solutions USA

รายการออกอากาศวัน ที่ 25 ต.ค. 2566 เวลา 20:00น.

ดำเนินรายการโดย ผศ.คร. นภาพงษ์  พงษ์นภางค์
ประธานวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

*สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จํากัด*

ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_H04CJqgRQmOnqdjLdfLybg#/registration

กติกาเก็บคะแนนการเข้าฟัง Live สำหรับต่อใบประกอบฯ :  https://tsrt.or.th/a/?p=2187

***สอบถามเรื่องคะแนนต่ออายุใบประกอบโดยตรงที่กองประกอบโรคศิลปะ***