เตรียมพบกับ TSRTxBayer Webinar ในหัวข้อ EP6: MRI practical points – All about eye complaints วันที่ 2 พ.ย. 66 20.00น.

เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในซีรีย์ Optimization in CT and MRI techniques, contrast, and safty management ใน
EP6: MRI practical points – All about eye complaints

วิทยากร: อ.พญ. ธันวา สุดแสง
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดำเนินรายการโดย ผศ.คร. นภาพงษ์  พงษ์นภางค์
ประธานวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

รายการออกอากาศวัน ที่ 2 พ.ย. 2566 เวลา 20:00น.

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

กติกาเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อให้กองประกอบโรคศิลปะ https://tsrt.or.th/a/?p=2187

ลงทะเบียนได้แล้ว วันนี้ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7X2W5gcSS1CJ6CsktoTTUw