**ขยายเวลา**เรียนเชิญนักรังสีการแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “From Basic to Advance in Radiotherapy: Empowering Technologists for Enhanced Patient Care”

🎉🎉WEEKEND WORKSHOP เปิดรับลงทะเบียนแล้ว 🎉🎉

งานประชุมวิชาการ “From Basic to Advance in Radiotherapy: Empowering Technologists for Enhanced Patient Care” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับลงทะเบียนสำหรับ WEEKEND WORKSHOP แล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับบุคลากรที่สนใจ โดยworkshop จัดในช่วงวันที่ 25-26 พฤศจิกายน
🎈อัตราค่าลงทะเบียน ราคา 1500 บาท สำหรับ WEEKEND WORKSHOP ONLY

(FULL on-site และ online registration ยังมีที่ว่างสำหรับผู้ที่สนใจ)

ลิ้งค์ลงทะเบียน https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3175/TH/31696

*หมายเหตุ:
– นักรังสีการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมgเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องได้
– ติดต่อผู้จัดงานโดยตรงในการประสานงานเก็บคะแนน (สมาคมฯ ไม่ได้ดำเนินการ)