ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IABSRT หลักสูตรต่างๆ

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)**

หลักสูตร MIIA สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00-10.30 .

หลักสูตร CT สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 11.00-12.30 .

หลักสูตร MRI สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.30 .

หลักสูตร U/S สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 14.30-16.00 .