ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเสื้อสมาคม

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ตามที่สมาคมฯ ได้จัดจำหน่ายเสื้อปกโปโล้ ราคาตัวละ 250 บาท ค่าจัดส่งตัวละ 50 บาท นั้น ขณะนี้ทางร้านได้แจ้งว่าสามารถส่งเสื้อให้ได้ประมาณสิ้นเดือนกันยายน ดังนั้นท่านที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมแล้ว ทางสมาคมฯ จะเริ่มจัดส่งเสื้อให้ได้ประมาณต้นเดือนตุลาคม

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน