2017- ร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560

  • ร่วมประกวดนวัตกรรม แบ่งเป็น ประเภททั่วไป และ ร.พ.ชุมชน
  • สะสมตราประทับ Passport เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางรังสีวิทยา รับของรางวัล 2 รางวัล โทรศัพท์มือถือ / Tablet
  • ประกวดแต่งการชุดประจำชาติ 2 รางวัล ชาย/หญิง ชิงทอง 2 รางวัล
  • ประกวดร้องเพลงชิงรางวัล เงินสด 3,000 บาท
  • รางวัลลงทะเบียนท่านแรก รางวัล Tablet
  • รางวัลสมาชิกตลอดชีพที่ลงทะเบียน (จับฉลาก) 2 รางวัล ฟรีค่าลงทะเบียนพร้อมที่พัก (3คืน) ในการประชุมปี 2561
  • รางวัลใหญ่ 3 รางวัล 1) iPadMini หรือ Galaxy Tab 2) Laptop  3) LED-TV
  • และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย อย่ารอช้า…