ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมทางรังสีวิทยา

ในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ. 2560

รับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ส่งผลงานเช้าประกวด

ชิงรางวัลชนะเลิศ

  • “ประเภททั่วไป”
  • “ประเภทโรงพยาบาลชุมชน”

ส่งผลงานเป็น โปสเตอร์ขนาด 80×120 ซ.ม.

พร้อมแสดงตัวอย่างชิ้นงาน (ถ้าสามารถนำมาแสดงได้)

 

ส่งผลงานเป็น abstract ได้ที่ napapong.pon@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2560นี้