เพิ่มเติม รายละเอียดโรงแรมสำหรับการประชุมวิชาการ 2560 สำหรับผู้ยังไม่ได้สำรองที่พัก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้สำรองห้องพัก สามารถติดต่อสำรองที่พักได้โดยตรงที่

บ้านดินกี่

โทรศัพท์. 053-224-455 หรือ 089-432-7676

โทรสาร. 053-224-466

เว็บไซต์ http://www.baandinki.com/