ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมรังสีเทคนิคมาเก๊า ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม ชวิชาการประจำปี คั้งที่ 17 สมาคมรังสีเทคนิคมาเก๊า ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค โดนมีการสนับสนุนทุนตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว…

The 17th Annual Scientific Meeting of Macao Radiological Technologists’ Association will be held on the 9th10th September 2017.  The conference location will be on 9/F ICBC Tower, Landmark Macao (Conference Room of Dr. Stanley Ho Medical Development Foundation).  The theme of this year conference is: “2017 Radiological Diagnosis and Therapy in Oncology”.

 


Download files