สมาคมฯ กำลังจัดส่งใบประกาศ IABSRT

1 มิ.ย. 2560
ขณะนี้สมาคมได้รับเอกสารจากประเทศเกาหลีวันที่ 14 มิ.ย. 2560 จะกำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งให้ผู้สอบผ่าน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสมาคมฯ ค่ะ
ทางสมาคมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้