สถานที่สอบ รร.รอยัลซิตี้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 อาคารจอดรถค่ะ

เรียนแจ้ง สถานที่สอบวัดความรู้ ในวันที่ 3 กันยายน 2560 เป็นที่

รร.รอยัลซิตี้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9  ฝั่งอาคารจอดรถค่ะ

ในการสอบใช้ดินสอ 2B  กรุณาเตรียมยางลบอย่างดีมาด้วยค่ะ

(สมาคมมีให้ยืมดินสอและยางลบในกรณีที่ลืมนำมาค่ะ)

เวลาสอบ

09.00-10.30  วิชา MIIA
11.00-12.30   วิชา CT
13.00-14.30  วิชา MRI
14.30-16.00  วิชา Ultrasound

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ