ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561

การประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561