เอกสารเพิ่มเติมการอบรม MIIA2015

ขอเชิญผู้รับการอบรม MIIA2015 ทุกท่าน Download เอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติมของ ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ได้แล้วค่ะ