เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อรับการประเมินเลื่อนระดับ  ในงาน อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง (เบิกได้เฉพาะค่าที่พักและค่าเดินทางเท่านั้น)