ขอเชิญอบรม IABSRT วันที่ 7-9 สิงหาคม หลักสูตร (U/S) และ 27-30 สิงหาคม 2558 หลักสูตร MRI

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ จะ จัดให้มีการสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อต่อไป

  •  วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์)
  •  วันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)** 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ค่ะ

ภาพสรุปวันเวลาอบรม 4 หลักสูตร infographic

เอกสารแนบ:
[wpba-attachment-list]