ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2561

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2561 (ใช้เก็บคะแนนต่ออายุใบประกาศ IABSRT ได้)

  • Ultrasonography for Technologist วันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  • Medical Imaging Information Administration (หลักสูตรปรับปรุง)วันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  • Computed Tomography for Technologist 23-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  • Magnetic Resonance Imaging for Technologist วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2561 โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง โทร.092-257-5985
ID Line : kuntida-rt email : siriraj.212@hotmail.com

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้แล้ว