เชิญอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เชิญอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

ใน วันที่: 14 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร (ค่าลงทะเบียน 1500 บาท) ชั้น 12 ห้อง 150 ที่นั่ง เปลี่ยนเป็นห้อง 200 ที่นั่ง

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล) อ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม และ อ.ดร.กิตติวัฒน์ คำวัน (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  เป็นการอบรมที่จัดขึ้นโดยมีเนื่อหาครอบคลุมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ป่วยในงานรังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งมาตรฐานการวัดและเฝ้าติดตามปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพทางรังสีและรังสีร่วมรักษา ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (IAEA, HA และ JCI) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากสมาคม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงว่าผ่านการอบรมด้านดังกล่าวข้างต้นตามมาตรฐานตรวจประเมินต่างๆ อีกด้วย

 

ตารางการอบรม:

 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร
8.00-8.30 ลงทะเบียน
8.30-9.00 พิธีเปิด
9.00-9.45 Interaction of ionizing radiation with matter and the physics of radiology ทวีป
9.45-10.30 Biological effects of ionizing radiation กิตติวัฒน์
10.30-10.45 Tea break
10.45-11.30 International system on radiation protection นภาพงษ์
11.30-12.15 Advances in nuclear medicine, quality management and patient/staff safety กิตติวัฒน์
12.15-13.15 Lunch Talk : Patient dose monitoring software and Joint Commission standards Bayer
13.15-14.30 Quality management and enhancing best practice for diagnostic radiology นภาพงษ์
14.30-15.15 Advances in radiation oncology and quality management in radiation therapy practice ทวีป
15.15-15.30 Patient dose monitoring and DRLs นภาพงษ์
15.30-15.45 Tea Break
15.45-16.30 Shielding design and assessment ทวีป
16.30-17.15 Personal dose monitoring กิตติวัฒน์

ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
สนใจติดต่อ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง โทร.092-257-5985
ID Line : kuntida-rt email : siriraj.212@hotmail.com

 

ดาวน์โหลดเอกสาร