เชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการ “สอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค”

Update 17 มิย .ดาวน์โหลดเอกสาร –ใบสมัคร –ได้ด้านล่างค่ะ

การจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค วันที่ 14-15 กรกฏาคม พ.ศ.2561

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ชั้น 12 ห้อง 110 ที่นั่ง

 

วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2561

 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน
8.00-9.30 Radiation protection and Radiation Biology ดร.กิติวัฒน์ คำวัน
9.30-11.00 Nuclear Medicine อ.ธราทิพย์ นาราวงศ์
11.00-12.00 Ethics อ.อำไพ อุไรเวโรจนากร
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Radiation Physics and Radiation Dosimetry ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม
14.30-16.00 Radiographic Positioning and Related Anatomy ดร.วิวัฒน์ โอวศิริกุล

 

วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2561

 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน
8.00-9.30 กฎหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 1 อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ
9.30-11.00 กฎหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 2 อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ
11.00-12.00 Patient care อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ์
12.00-13.00 Lunch Break
13.00-14.30 Radiation Therapy ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม
14.30-16.00 Special Radiographic Techniques อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ์

ค่าลงทะเบียน 2000 บาท

สนใจติดต่อ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง โทร.092-257-5985
ID Line : kuntida-rt email : siriraj.212@hotmail.com

 

ดาวน์โหลดเอกสาร