กำหนดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice

กรกฎาคม 29, 2021 tsrt 0

กำหนดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 23-24 กันยายน พ.ศ. 2564 (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar) คณาจารย์ รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจ […]

กำหนดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice

กรกฎาคม 29, 2021 tsrt 0

กำหนดการสอนหลักสูตร Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 25-26 กันยายน พ.ศ. 2564 (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar) คณาจารย์ รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์. คณะแพทยศ […]

ปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีเทคนิค วันพุธที่ 4 สิงหาคม เวลา 20.00 น

กรกฎาคม 28, 2021 tsrt 0

วันพุธที่ 4 สิงหาคม เวลา 20.00 น พบกับรายการสัมมนาทางวิชาการ ปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีเทคนิค เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่า เทคโนโลยี AI จะมาช่วยพวกเราทำงานได้อย่างไรบ้าง พลาดไม่ได้นะครับ  สำหรับท่านที่ลงทะเ […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ CT Revolution Specialties

กรกฎาคม 17, 2021 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ CT Revolution Specialties ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับไ […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ AI Academy

กรกฎาคม 17, 2021 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่ […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 3 Optimization in MRI

กรกฎาคม 17, 2021 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 3 Optimization in MRI ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียง […]

สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค EP2: AI in Medical Imaging – Technologist Oriented

กรกฎาคม 15, 2021 tsrt 0

พบกับตอนที่สอง ของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI in Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Tha […]

สัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT”

มิถุนายน 15, 2021 tsrt 0

เนื่องด้วยบริษัท Siemens Healthineers Thailand ได้จัดให้มีการสัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT” อันมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้, ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี และ แลกเปลี่ยนปร […]

CT Revolution Specialties – EP1 Cardiology Focus: Clinical benefits of cardiac coronary artery in Computed Tomography

มิถุนายน 10, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักรังสีเทคนิค CT Revolution Specialties พบกับ Episode แรกของรายการ EP1 Cardiolog […]

THE 7th ONLINE CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIA AND OPEN ASIA

มิถุนายน 1, 2021 tsrt 0

รายการ สัมมนา อนนไลน์ THE 7th ONLINE CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIA AND OPEN ASIA (ไม่ร่วมในการเก็บคะแนนใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค)