update 21 เมย! รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี (นักรังสีการแพทย์ & พยาบาลรังสี)

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี (นักรังสีการแพทย์ & พยาบาลรังสี)

Download รายชื่อ 21เม.ย.67

67-tsrt-name-list-02-april21