การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2567 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พฤษภาคม 9, 2024 tsrt 0

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอแจ้งข้อมูลเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2567 1. เฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคที่ “ใบอนุ […]

update 21 เมย! รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี (นักรังสีการแพทย์ & พยาบาลรังสี)

เมษายน 17, 2024 tsrt 0

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี (นักรังสีการแพทย์ & พยาบาลรังสี) Download รายชื่อ 21เม.ย.67

update! 17 เม.ย. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

กุมภาพันธ์ 20, 2024 tsrt 0

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2. กำหนดการประชุมวิชาการรังส […]

อัพเดท 20กพ: เอกสารจองโรงแรม ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567

กุมภาพันธ์ 18, 2024 tsrt 0

ให้ท่านติดต่อทางโรงแรมโดยใช้ใบจองที่สมาคมฯ ได้จัดทำให้ โดยใช้เอกสารต่อไปนี้ Mike Garden Resort (download) Sandaley (download) Baan Khun Naai (download)    

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กุมภาพันธ์ 3, 2024 tsrt 0

ที่ สรท. 2/2567 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2 […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการ อบรม/เสวนาออนไลน์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ปี 2567

มกราคม 7, 2024 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์) ***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอ […]

Update หนังสือเชิญ 20ธค 66 – ขอเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง CT-MRI เชียงใหม่ 4-7 ม.ค. 67

ธันวาคม 20, 2023 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการจัดอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้        ทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้แก่นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไ […]

แบบการจองห้องพัก สมาคมรังสีเทคนิค วันที่ 3 – 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 23, 2023 tsrt 0

แบบการจองห้องพัก สมาคมรังสีเทคนิค วันที่ 3 – 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ กรุณาส่งแบบฟอร์มการจองห้องพักและชําระเงิน มาที่ฝ่ายสํารองห้องพัก โทรศัพท์ 053-224-333 โทรสาร 0 […]