สัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT”

มิถุนายน 15, 2021 tsrt 0

เนื่องด้วยบริษัท Siemens Healthineers Thailand ได้จัดให้มีการสัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT” อันมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้, ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี และ แลกเปลี่ยนปร […]

CT Revolution Specialties – EP1 Cardiology Focus: Clinical benefits of cardiac coronary artery in Computed Tomography

มิถุนายน 10, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักรังสีเทคนิค CT Revolution Specialties พบกับ Episode แรกของรายการ EP1 Cardiolog […]

THE 7th ONLINE CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIA AND OPEN ASIA

มิถุนายน 1, 2021 tsrt 0

รายการ สัมมนา อนนไลน์ THE 7th ONLINE CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIA AND OPEN ASIA (ไม่ร่วมในการเก็บคะแนนใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค)        

รายการใหม่ CT Revolution Specialties โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พฤษภาคม 28, 2021 tsrt 0

เป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใช้งานกว่า 900 เครื่อง ทำหน้าที่เป็น imaging modality ที่สำคัญมากในการให้บริการทางรังสีวิทยา นักรังสีเทคนิค ผู้ใช้เครื่องในการดำเนินการทาง […]

แจ้งรายละเอียดในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมฯ

พฤษภาคม 23, 2021 tsrt 0

กติกาในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 1.การเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (Zoom) ต้องใช้ลิ้งค์ในอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำลิ […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ใน CT series สำหรับ EP1 ถึง 3

พฤษภาคม 21, 2021 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ใน CT series  ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้ก […]

พบกับตอนแรกของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging

พฤษภาคม 21, 2021 tsrt 0

สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thailand) หัวข้อ AI i […]

แจ้งข้อมูลติดต่อสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเพื่อตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ

พฤษภาคม 14, 2021 tsrt 0

เนื่องจากสมาคมรังสีเทคนิคไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรงกับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การตรวจสอบข้อมูล ต้องเดินทา […]

เปิดลงทะเบียน AI Academy EP1:AI in Diagnostic Radiology and Trend in Thailand

พฤษภาคม 14, 2021 tsrt 0

พบกับตอนแรกของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thaila […]

โครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging

พฤษภาคม 12, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย” (Siemens Healthineers Thailand) เปิดโครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical […]