ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการ อบรม/เสวนาออนไลน์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ปี 2567

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยแจ้งใน Line @TSRT ระบุ หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***


DOWNLOAD

1)การประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา ชลบุรี

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน กรอก tsrt ทั้งหมด)

2)การอบรมรับรองตามมาตรฐาน JCI for Radiology Department ในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน กรอก tsrt ทั้งหมด)


DOWNLOAD

หลักสูตร Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice (MRI) วันที่ 4 – 5 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน กรอก tsrt ทั้งหมด)

หลักสูตร Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice วันที่ 6 – 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน กรอก tsrt ทั้งหมด)