อัพเดท 20กพ: เอกสารจองโรงแรม ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567

ให้ท่านติดต่อทางโรงแรมโดยใช้ใบจองที่สมาคมฯ ได้จัดทำให้
โดยใช้เอกสารต่อไปนี้

67-TSRT-bann-khun-nai-01