ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร MIIA 2558

กรกฎาคม 23, 2015 tsrt 0

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Medical Imaging Information Administration สมำคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร   [supsystic-slider id=3 position […]

ขอเชิญอบรม IABSRT วันที่ 7-9 สิงหาคม หลักสูตร (U/S) และ 27-30 สิงหาคม 2558 หลักสูตร MRI

กรกฎาคม 18, 2015 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรั […]

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

กรกฎาคม 18, 2015 tsrt 0

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อรับการประเมินเลื่อนระดับ  ในงาน อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2 […]

เอกสารเพิ่มเติมการอบรม MIIA2015

กรกฎาคม 18, 2015 tsrt 0

ขอเชิญผู้รับการอบรม MIIA2015 ทุกท่าน Download เอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติมของ ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ได้แล้วค่ะ [wpba-attachment-list]