เปิดตัว วารสารรังสีเทคนิค ออนไลน์ 1 ต.ค. 2563 !!!

ตุลาคม 12, 2020 tsrt 0

คลิ้กที่นี่ ไปยัง วารสารรังสีเทคนิค ออนไลน์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt/ วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope ) วารสารรังสีเทคนิค เป็นวารสารวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประ […]

วารสารรังสีเทคนิค – The Thai Journal of Radiological Technology – ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2561

สิงหาคม 20, 2019 tsrt 0

HIGHLIGHT Original articles • การนําหน้ากากเหลือใช้มายึดตรึงสําหรับผู้ป่วยฉายรังสีมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกระดูกรยางค์ • การตั้งค่าปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการถ่ายภาพรังสีช่องท้องด้วยเครื่องเอกซเรย์เค […]