ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร 2017

ธันวาคม 25, 2017 tsrt 0

ที่ สรท. 149/2560 เรื่อง ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร ตามท่ี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร […]

ชิงรางวัลมากมายในงานประชุมสมาคมรังสีเทคนิค 2561

ธันวาคม 21, 2017 tsrt 0

ลุ้นรับของรางวัลมากมายในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชีย […]

7ธค60-อัพเดทตาราง การประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย”

ธันวาคม 7, 2017 tsrt 0

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางส […]