หลักสูตร MIIA ยังรับผู้ลงทะเบียนได้อีก

ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยขอเรียนให้ทราบว่า การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ในหลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA)
ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559  ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)**

ยังสามารถรองรับผู้ลงทะเบียนได้อีกจำนวนมาก

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www.tsrt.or.th/a/?p=328