การจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา

สิงหาคม 21, 2019 tsrt 0

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ  เอเชีย จะมีการจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 ขึ้นในวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา โดยในงานมีการจัดชั่วโ […]

ใบสมัครสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ปี 2562

สิงหาคม 21, 2019 tsrt 0

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 8 กันยายน 2562** ค่าลงทะเบียนสอบหลักสูตรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ชำระเงินเข้าบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-6 […]

วารสารรังสีเทคนิค – The Thai Journal of Radiological Technology – ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2561

สิงหาคม 20, 2019 tsrt 0

HIGHLIGHT Original articles • การนําหน้ากากเหลือใช้มายึดตรึงสําหรับผู้ป่วยฉายรังสีมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกระดูกรยางค์ • การตั้งค่าปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการถ่ายภาพรังสีช่องท้องด้วยเครื่องเอกซเรย์เค […]