ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร MIIA 2558

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Medical Imaging Information Administration สมำคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร

 

[supsystic-slider id=3 position=”center”]