แจ้งรายละเอียดการต่อใบประกาศ 1 ปี ผ่านงานประชุม พัทยา 2564 ให้นำสำเนาประกาศนียบัตรเดิมมาด้วย

เรียนท่านสมาชิกฯ

สมาชิกท่านใดที่ต้องการต่ออายุประกาศนียบัตร ออกไปอีก 1 ปี ทางสมาคมฯขอเรียนแจ้งให้ท่านเตรียมสำเนาประกาศนียบัตรเดิม ของท่านมาในงานประชุมเพื่อตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เพื่อประกอบการดำเนินการต่ออายุ ให้อีก 1 ปี

จึงเรียนมาเพื่อ ขอความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง