รับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพรังสีเทคนิค

รับฟังความคิดเห็นแบบรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพรังสีเทคนิค (ดาวน์โหลดร่างได้ที่นี่)

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน แบบสอบถามได้ โดยคลิ้กที่นี่ 

เครดิตผลงาน -ทีมงานคณะกรรมการยกร่าง พรบ รังสีเทคนิค

2021-09-23-1-21-93896820 (1)