รายการสัมมนาออนไลน์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization – Episode 2: Clinical aspects of patient dose and dose monitoring in CT

Episode 2: Clinical aspects of patient dose and dose monitoring in CT

อาจารย์ รศ.พ.ญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00น.

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

ลงทะเบียนได้ที่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_abCuB5cMTK2tkZGtfzDwVA