การประชุมสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคทั่วประเทศ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคทั่วประเทศ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 7-8 กค 65

 

เอกสารประกอบการสัมมนา