**เลื่อนเป็น 15 สค เวลาเดิม – TSRT Webinar ในตอน Episode 1: Advanced MRI Techniques in Imaging of Brain Tumors วันที่ 15สค 65 20:00น

TSRT Webinar: Professional Development in Radiological Technology Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management.

Episode 1: Advanced MRI Techniques in Imaging of Brain Tumors
วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 20:00น.

วิทยากร: อาจารย์แพทย์หญิง ธนิสรา จันทร์สกุล
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom ได้ที่นี่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_bKH7he4iSNGEa1UrV0O6uw

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด
*จำกัดลงทะเบียนสำหรับ 500 ท่านแรก