***เพิ่มอีก 500 ที่นั่ง***เตรียมพบกับ TSRT Webinar ใน EP:3 Contrast Media Management: Guideline and Clinical Practice

########################################################################

ลงทะเบียนเพิ่มเติม 500 ที่นั่ง สำหรับรายการ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น
*ผู้ที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ ***กรุณาอย่าลงซ้ำ*** 

https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_fYtbtRqLQrGzRt0DZiHEug

########################################################################

เตรียมพบกับ TSRT Webinar: Professional Development in Radiological Technology.
ในซีรีย์ Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management.

EP:3 Contrast Media Management: Guideline and Clinical Practice

วันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 20:00 น.
วิทยากร: ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom ได้ที่นี่ –> https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_znWA_zt4TJy3DDDWeCDRRQ

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด
*จำกัดลงทะเบียนสำหรับ 500 ท่านแรก

กติกาการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์–> https://tsrt.or.th/a/?p=2187

ตอบแบบสอบถามหลังจากจบรายการได้ที่นี่ (Meeting Survey) ได้ที่นี่ ->  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e7Oy_KBda0abgwAUtnp8eGIv_921AgJJo7tvg4tQUXJUNTkyVDVIMVpMUlc3RzY4MEFWVURENUVUQi4u