การประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 26-27 ตุลาคม 2561

The 53rd KRTA Annual Meeting and International Conference will be held from October 26 to 27, 2018 at K-hotel, Seoul. We hope for your participation. Please submit abstracts before June 31, 2018.

การประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคประเทศเกาหลี จะมีในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เค-โฮเทล

ส่งบทคัดย่อไม่เกินวันที่ 31 มิย 61