รายการสัมมนาออนไลน์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization — Episode 3: A matter of dose, dose optimization and DRLs in digital imaging

รายการสัมมนาออนไลน์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization
Episode 3: A matter of dose, dose optimization and DRLs in digital imaging

สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00-21.00น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_F2EsI8P0QtKU04uzcU46mw