สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค EP 4 : AI in Magnetic Resonance

พบกับตอนที่ 4 ของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค

AI Academy: AI in Medical Imaging

โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thailand) 

EP 4 : AI in Magnetic Resonance
How AI can help you to work easier and efficiently in MR

วันจันทร์ ที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 20.00 น

ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

วิทยากร: Mr. Suphap Ngoenthom
Managing Director and Senior Radiographic of Technologist,Prachachuen MRI Center

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vXfdNoC4QxyjX4hxPDDdCg

*สนับสนุนการศึกษาโดย ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย*

 

Draft_Poster&Agenda_AI Academy with TSRT (EP4)-3 (1)