การต่ออายุใบประกาศฯ CT/MRI จากการอบรม หลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565

การต่ออายุใบประกาศฯ CT/MRI

สำหรับการต่ออายุ IABSRT Certificate CT/MRI ทางสมาคมฯจะดำเนินการจัดทำให้โดย ให้ท่าน ส่งสำเนา IABSRT Certificate ที่หมดอายุ มาที่

คุณกุลธิดา โพธิ์แดง (092-257-5985) mtmu.kpd@gmail.com

พร้อมระบุ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ระบุให้ละเอียด (อาคาร แผนก) รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร โดยทางสมาคมฯ จะดำเนินการต่ออายุให้และจัดส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุต่อไป