เชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการ “สอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค”

มิถุนายน 16, 2018 tsrt 0

Update 17 มิย .ดาวน์โหลดเอกสาร –ใบสมัคร –ได้ด้านล่างค่ะ การจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค วันที่ 14-15 กรกฏาคม พ.ศ.2561 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพ […]

เชิญอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

มิถุนายน 12, 2018 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เชิญอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ” ใน วันที่: 14 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยา […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  IABSRT

มิถุนายน 9, 2018 tsrt 0

UPDATE: ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับสอบอย่างเดียวได้แล้วค่ะ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี  สมาคมรังส […]

ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2561

มิถุนายน 8, 2018 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2561 (ใช้เก็บคะแนนต่ออายุใบประกาศ IABSRT ได้) Ultrasonography for Technologist วันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โร […]